ประโยชน์ของ SuperDict

โปรแกรมนี้ไม่ใช่ดิกชันนารีทั่วไปที่แปลคำศัพท์ทีละคำ และ สามารถออกเสียงพูดประโยคภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจน ซอพท์แวร์อัจฉริยะที่ควรมีไว้ใช้งานทั่งที่บ้านและที่ทำงาน และเป็นประโยชน์กับทุกคน

จุดมุ่งหมายของ Superdict

เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษ หรืออาจไม่มีความรู้ภาษาอังกฤษมาก่อน ให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับหนึ่ง และยังสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษของนัก เรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ต้องการศึกษาภาษาอังกฤษด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี

คนไทยส่วนมากจะมีปัญหากับการใช้ภาษาอังกฤษ ในการสื่อสาร ถึงแม้จะได้เรียนภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ชั้นอนุบาล จนถึงระดับปริญญาก็ตาม สาเหตุจากการเรียนการสอนนั้น มักทำได้เพียงทักษะด้านการอ่านเขียน หรือไวยากรณ์จนทำให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกว่ายากหรือเบื่อหน่าย จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ความผิดของครูผู้สอน เพราะครูสอนภาษาอังกฤษส่วนมาก ไม่เคยไปต่างประเทศ และไม่เคยแม้แต่จะพูดคุยกับชาวต่างประเทศ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ผู้เรียนไม่ค่อยได้ฝึกฝนการพูดและฟังจากเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง บางคนแม้จะรู้ศัพท์ทุกคำ ก็ยังไม่สามารถสร้างประโยคเพื่อใช้สื่อสารได้ โปรแกรมนี้สามารถนำไปใช้เสริมทักษะด้าน การพูด ฟัง และเขียนประโยคเพื่อการสื่อสารได้ ....

จุดเด่นของ SuperDict

 1. สะดวกและคุ้มค่า เพราะไม่ต้องพิมพ์คำศัพท์, ไม่ต้องคอยกดให้โปรแกรมออกเสียงเพียงแค่นำ Mouse
       ไปชี้โปรแกรมก็จะทำการ แปลคำศัพท์ และ อ่านออกเสียงโดยทันที
 2. เปิดปิดการทำงานของ Function "Speak Aways", "Auto Mouse Detect" หรือ "Show / Hide" ได้
       ด้วยการใช้ คีย์ลัด, หรือ Setting ที่เมนูพร้อมแสดงสถานะการทำงาน
 3. เวลาแปลพร้อมแสดง "คำเหมือน", "คำตรงข้าม", "คำขยาย", "ประเภทคำ และ กลุ่มคำ"
 4. บอลลูนแสดงคำแปลแบบย่อ, ธรรมดา หรือ แบบเต็ม และสามารถปรับการทำงานช้าเร็วได้
 5. รองรับการแปลภาษาบนไฟล์ PDF
 6. รองรับ OS : WindowsXP, Vista, 7
 7. เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และ ทุกระดับการศึกษา ในราคาที่ไม่แพง
 8. มีตัวทดลองใช้งานฟรี 15 วัน